O FIRME
....
Vznik ŽELEZIARSTVA REINGRABER sa datuje do prvej polovice roku
1991, so zameraním na klasický maloobchodný predaj železiarskeho
tovaru. Postupnou premenou obchodnej siete a požiadaviek
zákazníkov, maloobchodný predaj vyústil k špecifikácii sortimentu.
Nosným programom je distribúcia a predaj hliníkových rebríkov a
plotov. V záujme zvládnutia nových trendov v obchodnej činnosti a
samotných produktov poskytujeme zákazníkovi odborné poradenstvo pri
výbere vhodného oplotenia, cenové kalkulácie a stavbu plotov na kľúč.
 
1 2 3

 

Novozámocká 138,

949 05 Nitra

Tel: 037 / 741 22 13

Mobil: 0902 645 751

Mobil: 0903 682 044

Fax: 037 / 741 22 13

IČO: 11761890

IČ DPH: SK1020401360

zeleziarstvovia@zoznam.sk